So med pohodom na voljo tudi topli obroki?

Seveda, na dan so 3-je topli obroki.